Artikelen uit het Podium , 10e jaargang,  nummer 4,  2007Voorwoord

Beste sportvrienden en vriendinnen.
We hebben net jongdierendag achter de rug.

Is weer een leuke dag geweest met leuke winnaars, en ook mensen die het verdiende dat hun dieren wonnen. Wij als bestuur van Nut en Sport hadden graag wat meer diertjes gezien, maar de vakanties was de spelbreker, maar volgende keer beter. Je krijgt altijd een herkansing bij de wintertentoonstelling.

9 oktober is de ledenvergadering, houd u die datum vrij want wij verwachten u.
Het is als gewoonlijk weer in de Brinkhoeve, die weet iedereen te vinden "zelfs ik".

PS

Ik wacht nog steeds op onze opvolgers voor het ophalen van het oude papier,
Want 30 december is het wat ons betreft gebeurd, dus hou je niet in en meld je voor onze opvolging. Je weet het adres.

A.P.Wijntjes, voorzitter


Van de redactie .

Laatst kwam op een vergadering ter sprake dat ik mijn konijnen drie maal daags voer, natuurlijk ben ik in de gelukkige omstandigheid daar de tijd voor te hebben. Mijn konijnen krijgen s ' morgens een halve gedroogde boterham in de namiddag indien aanwezig een stukje peen met een blaadje andijvie of ander groen, s'avonds wat gemengd voer. Altijd voldoende hooi en vers water. De fokker waar ik dit tegen vertelde voerde geen "troep" maar alleen korrels. Ik weet nog dat er nog geen korrels waren, zelfs helemaal geen kant en klare diervoeders. Het voedsel was wel divers, zoals hooi gras koolbladeren, verder in de zomer alles wat aan de weg-of slootkant te snijden was, en als het voorradig was een flink stuk brood. In de winter biet en hooi, als het leiden kon een handje haver, en bij ons vlasbollen [ongedorst vlas] waar ze een schitterende vacht van kregen. Had de voedsteI"een nestje jongen, dan kreeg ze een schaaltje brood met melk tot na het spenen. Ik herinner nog de zure lucht die daardoor bij de hokken hing. Dus toen kregen de konijnen volgens deze fokker alleen maar troep. Toch heb ik het idee dat er minder met bevruchting e.d. getobd werd dan tegenwoordig, en er ook prachtige konijnen gefokt werden.

Huisvesting was ook geen probleem, ruimte genoeg in de grote tuin, en als de schuur te klein was werden de konijnen buiten gehouden, niet zielig, gewoon sterkere dieren fokken. Hoewel het woord recycling nog uitgevonden moest worden, werd er nooit met nieuw hout gewerkt, oude planken en recht geslagen spijkers, misschien pijnlijker voor de vingers maar beter voor de portemonnee.

Als na de kerst weer volop lege hokken aanwezig waren werd de voedster bij de lurven gepakt en bij de ram gezet, nadat eerst de jeugd uit de schuur gestuurd was, want dit gebeuren was niets voor snotneuzen, die werden toch al veel te vroeg wijs. Het schoonmaken van de hokken was wel weer iets voor de jeugd.

In dit boekje vind u weer de uitnodiging voor de ledenvergadering, ik heb er al meer op gewezen dat de vergadering de enige is plaats waar uw mening gehoord kan worden. Een vereniging is van de leden, het bestuur mag c.q. moet met plannen komen maar de leden moeten daar hun goedkeuring aan geven. Ook zal het goed zijn als er wat meer jonge leden geïnteresseerd zouden zijn in het wel en wee van de club. Het dagelijks bestuur kan zich wel eens puberaal gedragen maar zit toch dichter tegen de rollator fase aan dan in de jeugdpuistjes

Regelmatig komen buiten de vergadering zaken ter sprake die juist in de vergadering ingebracht dienen te worden, maar daar zie je overwegend leden die het allemaal wel goed vinden. Het is natuurlijk fijn dat de verhouding tussen bestuur en leden zeer vriendschappelijk is, maar in mijn visie is een bestuur er niet om gekieteld te worden maar juist kritisch gevolgd, en dat mag best wel eens tegen de stroom ingaan. Tenslotte zijn het alleen dode vissen die met de stroom mee drijven.

Piet Verhoef

Belgenhumor Raakschieten

Een jonge Belg komt thuis uit dienst en laat aan zijn moeder zien wat hij op de kazerne van zijn meerdere geleerd heeft.

Hij pakt zijn dienstwapen en schiet moeiteloos zijn voor- en achternaam in het plafond. Moeder is nog niet geweldig onder de indruk, dus gaat hij naar buiten en pakt een handgranaat.

Met een groots gebaar haalt hij de pin eruit en gooit hem zo in het kippenhok. Met een grote knal gaat de hele boel de lucht in. Veren vliegen in het rond. "Prachtig jongen", zegt zijn moeder ontroerd, Alleen jammer datje vader het niet meer kan zien. Hoezo? Vraagt de jongen verbaasd. "Die was net de kippen aan het voeren".

Jongdierendag Nut en Sport Poortugaal

25 augustus hebben we onze jongdierendag weer gehouden in de Brinkhoeve.

Ik was ook weer van de partij "de secretaris". Vrijdag na het oude papier ophalen, dat nog steeds door de zelfde mensen, dus zonder nieuwe helpers gebeurt! Daarna de kooien en schragen opgehaald. Na de middag de zaak opgebouwd met vier man en om 16.00 uur alles kant-en-klaar.

Zaterdagmorgen om 09.00 uur begonnen met keuren keurmeester konijnen dhr. J.F.Kerkhofhad 64 dieren te keuren, keurmeester hoenders dhr.H.F. van Rijswijk had 42 dieren te keuren.

Het geheel verliep op een gezellige maar ook vlotte manier, zodat om 12.30 uur de prijsuitreiking al kon plaats vinden.

Na het eten met een paar man alles in een rap tempo weer opgeruimd en schoon gemaakt, zodat om 16.00 uur de kooien weer naar onze opslag gebracht konden worden.

Kampioenen. Grote hoenders

Beste Grote hoender een Kuifhoen  van J.C.Sjouw
Beste ander geslacht een Barnevelder van A.de Man
Beste haan op een na. een Barnevelder van A.de Man
Beste hen op een na een Barnevelder A.de Man

Kampioenen krielhoenders
    
Beste krielhoender een Cochin van P. Verhoef
Beste ander geslacht een Cochin van P. Verhoef
Beste haan op een na een kuifhoen van J.C.Sjouw
Beste hen op een na een Australorp van J.P.Versteeg
Beste cochinkriel was van P. Verhoef, jammer dat de andere inzender van cochinkrielen door omstandigheden niet aanwezig kon zijn met zijn dieren.

Kampioenen konijnen

Beste konijn een Vlaamse Reus van dhr J. Drogendijk
Beste oude ram een Pool Roodoog van dhr. A.M de Fockert
Beste eerste maand een Rex van Comb.Van Alles Wat
Beste eerste maand op een na een Duitse Hangoor van dhr. L. Van Die
Beste tweede maand een VLAAMSE Reus van dhr. J. Drogendijk
Beste derde maand een VLAAMSE Reus van dhr. J. Drogendijk
Beste vierde maand een Wener van Comb. Van Alles Wat
Beste vierde maand op een na een Duitse Hangoor van dhr. L. Van Die
Beste vijfde maand een Duitse Hangoor van dhr. L. Van Die
Beste van een Jeugdlid een N.H.D. van Romiro van de Langenberg.
Aanmoediging prijzen waren er voor de jeugdleden
Jolande Andeweg Romiro van den Iangenberg en Roy Sjouw.

Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd namens het bestuur.

We kunnen weer terug kijken op een gezellige jongdierendag.
Hopelijk zien we u alIen in goede gezondheid, met of zonder dieren weer op de wintertentoonstelling.

Kippen op stok

In een blad van de Belgische Cochinclub las ik dat Cochins en cochinkrielen bijna nooit op stokken slapen. Op stok slapen wordt ook afgeraden, dan word en kalk poten voorkomen. Zo wordt geschreven; als kippen op stok zitten, ze zich met hun poten vastklemmen om de stok waardoor de schubben open komen te staan en de kalkmijten vrij toegang hebben, terwijl bij dieren die op de grond slapen de schubben volledig gesloten blijven, er geen luchttoevoer is dus ook geen mogelijkheid voor het ontwikkelen van parasieten. In mijn optie moeten kalkmijten uit het hok geweerd worden. Toevallig heb ik de laatste tijd bij diverse fokkers in de hokken kunnen kijken, daar heb ik stokken als een bezemsteel gezien, ook van ongeveer twee a drie cm breed voor grote kippen. Kippen omklemmen de stokken niet als het niet nodig is, te smalle of ronde stokken brengt veel onrust in de nacht te weeg.

Ik heb dikwijls kippen in bomen zien overnachten, zij zitten nooit op een dun takje maar altijd zo dat ze hun poten glad neer kunnen zetten. Dat moeten wij ook in onze hokken zien te benaderen, bij mij zijn de stokken voor de krielen minstens vijf cm breed, heb ook grote Keukens gefokt, die sliepen soms na wat oefening ook op stok wel van acht a tien cm breed, natuurlijk met goed afgeronde hoeken. Hiervoor heb ik geen enkel bewijs maar heb wel het vermoeden dat kippen die moeten vliegen minder last van spleetvleugels hebben, daarom zitten in mijn

kuikenhokken al stokjes, waar na vier a vijfweken gretig gebruik van wordt gemaakt om met hun vleugels te oefenen.

Beslist nog niet om te slapen, ook nog niet als de verwarming niet meer nodig is, dan blijven ze geruime tijd als een dot bij en op elkaar overnachten.

Feitelijk gaan ze pas uit zichzelf op stok om te slapen als de tweede rui voorbij is, dus na ongeveer twaalf a vijftien weken.

Wel breng je met een stok weer wat meer natuur in het hok, ik heb ten minste nooit meegemaakt dat mijn kippen niet op stok slapen als ze de gelegenheid hebben er wel op te slapen. Als er meerdere zitstokken nodig zijn in verbant met het aantal kippen dat er op moet overnachten is het aan te raden deze op de zelfde hoogte te bevestigen, als men ze op verschillende hoogte aanbrengt zullen ze vechten voor de hoogste stok

Het slapen van kippen op een zitstok wordt ook wel "roesten" genoemd gewoon een verbastering van rusten.

Veermijten

Iedere fokker heeft wel eens een keer last gehad van veermijten bij zijn dieren. Ze gaan gemakkelijk van het ene dier op het andere over en voeden zich met gevederte en huiddeeltjes dat jeuk veroorzaakt bij de dieren. "Ze zuigen geen bloed", dat doen bloedluizen.

De dieren worden door de jeuk erg onrustig, daar dat de mijten ook in de nacht met hun werk doorgaan. Het is onnodig om te zeggen dat dit de leg en conditie van de dieren niet ten goede komt. Indien u in de gelegenheid bent om uw dieren een goed stofbad te laten nemen kan al veel narigheid voorkomen worden, want daar kunnen alle mijten en luizen zeer slecht tegen. Ik: heb een plaats gekend waar snoeihout verbrand werd, daardoor lag er wel een twintig cm. as,

Op een bepaald moment werd daar een koppeltje kippen gedumpt. Die droegen al het ongedierte bij zich wat er is. In een mum van tijd lagen die kippen zich te baden in dat as. Het is niet uit te leggen hoe die dieren er in een paar weken van opknapte. Van in elkaar gedoken dof uitziende dieren met dikke kalkpoten, tot fiere glanzende geelpotige sierkippen, dit komt dat de mijten en luizen stikken in het stof, en anders versuft raken en met het uitschudden van de kippen er met het stof uit vallen.

Omdat de vedermijt vrij gemakkelijk van het ene dier op het andere overgaan is het verstandig na de tentoonstelling uw dieren altijd te controleren Heeft u ondanks alles toch vedermijt dan zijn er vele middelen in de handel. Ik zelf gebruik een middel dat niet voor mijten en luizen aangeprezen maar als middel tegen vliegen bij koeien en paarden maar het bevalt mij prima tegen de luizen en mijten. Het is Veerust, verkrijgbaar bij de foeragehandelaar.

De werkzame stof is bijna dezelfde als van andere middelen, maar de fabrikant vind het te duur er licentie voor aan te vragen als middel tegen luis en mijten.

KRUIDEN EN [ON] KRUIDEN .

Eigenlijk bestaan er geen onkruiden, maar moeten spreken van wilde kruiden en tuinkruiden. Onkruid wordt het als het daar groeit waar wij het niet wensen. En al zult u de vogelmuur in uw bloemen-of moestuin vervloeken, de kippen zijn er dol op.

Heel wat wilde planten zijn een lekkernij voor onze dieren en hebben bovendien een gunstige invloed op hun gezondheid. In het voorjaar vormt het fluitenkruid al gauw een flink portie groen, dat een lekker hapje voor de konijnen zijn zolang het niet bloeit. Ook de paardebloem is er vroeg bij, en blad, bloem en wortels worden graag gegeten en hebben een gunstige invloed op de zogvorming. Weegbree, smal .. en breedbladig, is er de gehele zomer en levert bovendien in de herfst oliehoudend zaad voor een mooie glanzende pels op. Het herderstasje is vooral een lekkernij voor de cavia, maar dat wil niet zeggen dat de konijnen het niet waarderen.

Andere kruiden, die konijnen en cavia's graag eten zijn wilde wikke kruiskruid, dovenete1s [eiwitrijk],jonge melde en akkermelkdistel Deze grote plant met gele bloemen lijkt wat op de paardebloem en heeft ook wit melksap. Het levert een flinke portie groenvoer op. Ook het varkensgras met liggende stengels en lancetvormige blaadjes en de echte en valse kamillen zijn dikwijls op braakliggend land te vinden. De echte kamille heeft witte straalbloempjes met een kegelvormig hart; de valse mist de witte blaadjes.

De brandnetel geeft als hij in bossen wordt opgehangen een eiwitrijk hooi en de cavia's en konijnen eten ze ook als de bladeren iets verlept zijn en dan niet meer prikken, bij de kippen, liever al bij de kuikens kan men ze plukken en gelijk ophangen, het is even wennen, maar dan lusten ze het graag, en van prikken blijken ze geen last te hebben. Witte en rode klaver moeten wat voorzichtig worden gevoerd, het beste is samen met gras of andere kruiden.

Diverse muntsoorten, zoals pepermunt, kruizemunt e.d. die zowel in het wild als gekweekt voorkomen zijn erg geschikt om de spijsvertering te bevorderen.

Echte tuinkruiden zijn selderij, peterselie, lavas of maggiplant en kervel. Zij werken bovendien vochtafdrijvend.

Salie is een natuurlijk antibioticum en net als wijnruit zeer aromatisch. Deze beide planten misstaan ook niet in uw border Daar kunnen ook tijm en marjolein een plaatsje vinden. Deze vaste planten leveren altijd een extra hapje als de dieren niet willen eten. Een dergelijk geurig blaadje gaat er meestal wel in en de spijsvertering komt weer op gang. Ook een beste plant hiervoor is alsum, die moeilijk te krijgen is. Bij grote hoeveelheden is ze schadelijk, maar een enkel takje werkt gunstig bij diarree. AI deze kruiden, in kleine hoeveelheden en eventueel samen met gras gegeven bevorderen de spijsvertering en de gezondheid van de dieren.

En vergeet daarbij ook de dieren niet, die voor de pan bestemd zijn. Hun vlees wordt er extra smakelijk door.

Voor het schrijven van dit soort stukjes, blader ik oude bladen en boeken door. Ik kan hier wat mee doorgeven, maar leer er zelf het meeste van. [daar doe ik het ook voor]!

Ik staat soms ook voor raadsels.

Zo schrijf de een over zuring; de bladeren geven een goed groenvoer en hooi. In een ander artikel vind ik, gedroogde zuring is prima, maar als groenvoer af te raden omdat het kalk van de botten onttrekt. Ik vermoed dat de tweede mening de juiste is. Zuring is familie van de rabarber en daar wordt het ook van gezegd.

Piet Verhoef.

De tekst kan soms niet helemaal correct zijn, dit komt dat de artikelen gescand zijn.