Licht de eieren door met een lamp van hoge intensiteit (zoals de Brinsea Egglume) om de mate van embryo-ontwikkeling en de toename van luchtruimte gedurende de incubatie te kunnen peilen.

Transparant wanneer doorgelicht - mogelijk onvruchtbaar (of een zeer vroege dood) wanneer doorgelicht op de achtste dag.

1

2

Vruchtbaar met rode bloedvaten - na 8 dagen

3

Rode of zwarte vlek - vroege do od wanneer doorgelicht op de achtste dag

4

Embryo met rode bloed'ring' - vroege dood wanneer doorgelicht op de achtste dag

5

Donkere contouren met onduidelijk detail - late dood (10-16 dagen)6Levende embryo met snavel in luchtzak - hoort uit te komen binnen 24 tot 48 uur7

Normale ontwikkeling van de luchtzak in verhouding tot het aantal dagen.Enkele tip!

Aanbevolen temperaturen: Incubatie-periode Luchtvochtigheid

Kippen 38,5°C 21 dagen 40 tot 50 % RV

Fazant 38,5°C 24 dagen

Kwartel 38,5°C 17dagen

Eenden 38°C 28 dagen 50% RV

Ganzen. 38°C, 28-32 dagen

Draai de eieren drie maal per dag.

Als het eerste ei breekt, verhoog de vochtigheid tot het maximum.

Bij het uitkomen verhogen de lucht vochtigheid tot 70 % RV

Stop met draaien van de eieren , twee of drie dagen voordat de eieren horen uit te komen.

Temperatuur veranderingen (bv van dag naar nacht) of constante lage temperatuur kan misvormingen of slechts gedeeltelijke vorming van het embryo veroorzaken. Constante hoge temperatuur heeft de neiging de ontwikkeling te versnellen maar brengt ook het risico van een vroege dood vanwege stress door oververwarming met zich mee. Korte temperatuur verlaging tijdens het controleren van waterniveau of inspectie heeft geen invloed op de ontwikkeling van de embryo.